Privacyverklaring

Bij de uitvoering van onze dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt. In ons privacyreglement kun je lezen hoe wij persoonsgegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken.

The A-Collection gaat uiterst zorgvuldig om met alle persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving na op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leggen we je uit welke gegevens door ons worden verwerkt en met welk doel. Je hebt altijd het recht te zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kunt hiervoor om inzage vragen bij ons. Voor een verzoek tot inzage of voor andere vragen kun je contact opnemen met:

The A-Collection
Pettelaarpark 84 Den Bosch
5216 PP Den Bosch

Telefoonnummer: 073-7041630
Email: klantenservice@the-a-collection.nl

Wie

Deze gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing op het verwerken van gegevens door The A-Collection. The A-Collection verkoopt online tweedehands designer artikelen.

Welke gegevens verwerken wij?

Bij het bezoeken van onze website
Als je onze website bezoekt, verwerken wij je persoonsgegevens uitsluitend met jouw toestemming voor de uitvoering van een koopovereenkomst waarbij je partij bent (AVR art. 6, lid 1, onder a) of op jouw verzoek om voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen voor het voldoen aan een wettelijke verplichting (AVG art. 6, lid 1, onder c). Of als de verwerking essentieel is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Behalve wanneer jouw belangen of grondrechten en/of fundamentele vrijheden omtrent de bescherming van persoonsgegevens zwaarder wegen dan deze belangen (AVG art.6, lid r, onder f).

Gegevens voor de verwerking van een bestelling
Als je een product hebt besteld via onze website, verwerken wij je persoonsgegevens. Dit blijft beperkt tot die gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst te sluiten. Wij verwerken voor het bestellen alleen de gegevens die je zelf op ons formulier hebt ingevuld. Als je vooraf betaalt, vragen wij niet om aanvullende gegevens. Alle ingevulde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder b. De invoervelden die als verplicht zijn aangemerkt, moeten worden ingevuld om je bestelling te kunnen verwerken. Als deze informatie niet wordt verstrekt, kunnen wij je bestelling niet verwerken. Alle andere gegevens verstrekt u op vrijwillige basis.

Gegevens voor het leveren van een bestelling
Om de bestelde producten aan jou te kunnen leveren, geven wij een van onze bezorgdiensten jouw gegevens die nodig zijn voor deze levering. Deze gegevens zijn hiervoor door jou verstrekt.

Gegevens voor betalingen
Voor het uitvoeren van transacties maken wij gebruik van verschillende aanbieders van betaaldiensten. Wij willen u erop wijzen dat informatie in verband met de betaling wordt verzameld en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende betaaldiensten zelf. Als een koper besluit te kopen op afbetaling, doen wij een check op kredietwaardigheid. Er worden dan door ons gegevens doorgegeven aan de kredietinformatiediensten. Wij ontvangen informatie over je kredietwaardigheid op basis van een wiskundig-statistische methode die onder meer worden berekend op basis van persoonsgegevens.

Gegevens Trustpilot
Wij maken gebruik van de diensten van Trustpilot om ervoor te zorgen dat onze klanten ons en onze dienstverlening kunnen beoordelen. Om deze beoordelingen te kunnen krijgen, sturen wij je een e-mail waarin we vragen onze producten en diensten te beoordelen. Hiervoor verwerken wij en Trustpilot persoonsgegevens zoals je naam en emailadres. De verzending van de e-mails doen wij op rechtsgrondslag van art. 6, lid 1 onder f. Wij doen dit alles om onze service naar klanten toe te kunnen verbeteren en een vertrouwensband op te kunnen bouwen met onze klanten. De boordelingen worden anoniem weergegeven op onze website.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel van de verwerking of voor de nakoming van onze contractuele of wettelijke verplichtingen. Deze wettelijke bewaringsverplichtingen kunnen in het bijzonder voortvloeien uit het handelsrecht of het fiscaal recht.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan wel zijn dat je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Ontvangers van de gegevens

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en The A-Collection en aan politie of justitie. Verder kunnen er situaties voordoen waarbij The A-Collection verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij. Bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wordt deze privacyverklaring wel eens gewijzigd?

Hoewel de privacyverklaring niet vaak zal worden gewijzigd, behoudt The A-Collection zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Kijk op deze website voor de laatste versie.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)bestanden die door je browser worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt. Hierdoor wordt de browser geïdentificeerd en kan onze webserver deze herkennen. Als dit cookiesgebruik met zich meebrengt dat er persoonsgegevens worden verwerkt, doen wij dit altijd in overeenstemming met AVG art. 6, lid 1, onder f. Deze verwerking vindt plaats in het kader van ons gerechtigd belang om onze website effectiever, gebruiksvriendelijker en veiliger te maken.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn de zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden na je bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies (“persistent cookies”) worden na een specifieke duur automatisch verwijderd. De tijdsduur kan per cookie verschillen. Je kunt de cookies op elk gewenst moment zelf verwijderen via de veiligheidsinstellingen van je browser. Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies via je eigen browserinstellingen.